16.6.1 GMO

Du ska använda senaste utgåvan av KRAVs risklistor för GMO, för att avgöra vad du behöver göra för att säkerställa att en produkt eller ingrediens inte innehåller GMO, eller är framställd av eller med GMO. I vissa fall krävs intyg, i andra fall analys av den vara du köper. Vid analys är det övre gränsvärdet för oavsiktlig förekomst av GMO 0,9 procent. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webbHär hittar du KRAVs risklistor (utgåva 2019-01-01) för GMO: www.krav.se/gmo-risklistor.