16.4.8 Fri organisering och rätt att förhandla kollektivt

Arbetstagare ska ges möjlighet att organisera sig och ha rätt att förhandla kollektivt. (K)