16.4.7 Särskilda villkor för barn och unga arbetstagare

När barn och unga arbetstagare under 18 år anställs, ska det säkerställas att (K):

  • Arbetet inte är skadligt för deras hälsa eller utveckling
  • Arbetstidens omfattning eller förläggning inte påverkar deras närvaro i skolan.