16.4.6 Barnarbete

Barn som är yngre än 15 år får inte anställas. (K)

ILO:s undantag för begränsat extraarbete gäller enligt ILO konvention 138.