16.4.5 Ingen diskriminering

Arbetstagare ska behandlas lika, ges samma möjligheter och inte bli diskriminerade. (K)