16.4.4 Inget ofrivilligt arbete

Tvingad eller ofrivillig arbetskraft får inte förekomma. (K)