16.4.3 Inga brott mot mänskliga rättigheter

Produkter får inte KRAV-certifieras om det förekommer brott mot mänskliga rättigheter i samband med produktionen. Verksamhet där produktion sker ska följa ILO:s kärnkonventioner, FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. (K)