16.4.2 Nationell lagstiftning

Nationell lagstiftning avseende arbetsrätt ska följas. (K)