16.4.12 Anställningsavtal

Alla arbetstagare ska ha ett bindande anställningsavtal. (K)