16.4.11 Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljön ska vara säker och inte utgöra en hälsorisk. (K)