16.4.10 Arbetstid

Nationell lagstiftning gällande arbetstid och övertid ska följas. (K)