16.4.1 Dokumentation av socialt ansvar

Dina leverantörer ska kunna uppvisa dokumentation på att det finns ett systematiskt arbetssätt med att följa upp reglerna 16.4.2-16.4.12 där produktion sker. Detta ska göras genom erkända certifieringssystem, erkända system för leverantörsgranskning eller med hjälp av KRAVs checklistor.

Du behöver inte visa dokumentation från verksamhet:

  • med färre än 10 arbetstagare
  • i Europeiska unionen, EES-området, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan. (K)