16.3.4 KRAV kan återkalla erkännandet av leverantörsgranskningssystem

KRAV har rätt att återkalla erkännande av ett system för leverantörsgranskning om det ändras eller om KRAVs regler ändras. Du ska därför kontrollera att det system du valt är fortsatt godkänt. (K)