16.2.1 Certifieringssystem som grund för KRAV-märkning

KRAV kan erkänna ett certifieringssystem som grund för KRAV-märkning för delar av KRAVs regler eller KRAVs regler i sin helhet.

KRAV publicerar vilka certifieringssystem som är erkända och vilka delar av KRAVs regler som erkännandena gäller på www.krav.se/import-och-inforsel