16.11.1 Samma tilläggskrav

För produkter från länder som EU erkänner, enligt förordning (EG) nr 1235/2008 eller som är certifierade av certifieringsorgan som EU erkänner, gäller samma tilläggskrav som för EU-ekologiska produkter som är producerade i EU. Produkter från USA ska dock även uppfylla de extra tilläggskrav som finns i avsnitt 16.10. (K)