16.1.6 Kontrollintyg

Om du importerar produkter från tredje land, alltså från land utanför EU och EES, ska du se till att få ett elektroniskt kontrollintyg. Du behöver då registrera dig som importör i TRACES-NT. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket. (EU)

Du hittar information om detta på www.livsmedelsverket.se