16.1.5 Inte svenska produkter

Kapitel 16 kan bara tillämpas på produkter som är producerade utanför Sverige. Du får inte KRAV-märka produkter som är producerade i Sverige och certifierade enligt ett annat ekologiskt regelverk än KRAVs regler. (K)