16.1.4 Övergångsregel

Om du importerat eller fört in produkter med stöd av KRAVs regler 2016 från en leverantör, får du fortsätta att importera eller föra in dessa produkter från samma leverantör. Övergångsregeln gäller till och med 31 december 2018.

För produkter som inte varit KRAV-certifierade tidigare och produkter som importeras eller förs in via nya leverantörer ska du uppfylla kapitel 16 i KRAVs regler 2018.