16.1.3 Grund för att få KRAV-märka produkter som importeras eller förs in

Ett av dessa alternativ ska vara uppfyllt (K):

  • Produkterna är certifierade mot ett certifieringssystem som KRAV erkänner, se avsnitt 16.2. Vid kontroll ska du då kunna visa för ditt certifieringsorgan att produkterna omfattas av en giltig certifiering mot ett erkänt certifieringssystem.
  • Du kan på något av de sätt som anges i avsnitt 16.3 verifiera att dina produkter uppfyller de tilläggskrav som specificeras i avsnitt 16.4 – 16.11.