16.1.2 Regler för vissa produkter

Om någon av reglerna i avsnitt 16.6 är aktuella för produkten som du ska importera eller föra in och KRAV-märka så framgår det i respektive regel vad du ska göra och hur du ska visa att den uppfylls.