16.1.1 Vilka produkter som får KRAV-märkas

För att du ska få KRAV-märka importerade eller införda produkter ska leverantören ha ett aktuellt certifikat enligt förordning (EG) nr 834/2007 som omfattar produkten som du ska importera eller föra in.