6.7.1 Ingen vingklippning

Du får inte vingklippa drottningar. (EU)