6.6.1 Kakmellanväggar

Du ska använda KRAV-certifierat vax i kakmellanväggarna. Mellanväggar av plast är inte tillåtna. (EU)

Du som hade kakmellanväggar av livsmedelsgodkänd plast i maj 2012 ska göra en plan för att successivt byta ut dessa. Bytet ska vara helt avslutat senast efter säsongen 2018. Ditt certifieringsorgan bedömer i vilken takt bytet ska ske. (K)