6.5.3 Läkemedelsbehandling

Det finns två registrerade läkemedel för biodling, båda mot varroakvalster. Medlen heter Apistan och Apiguard. Apistan innehåller ett otillåtet ämne och du får inte behandla dina bisamhällen med detta läkemedel, det leder till att behandlade samhällen inte är KRAV-certifierade längre. Du får däremot använda Apiguard enligt bruksanvisningen, och de behandlade kuporna behöver ingen karens. (EU)