6.5.2 Behandling vid sjukdom

Du ska behandla sjuka bisamhällen. Det är endast tillåtet att döda drönarlarver i syfte att begränsa angrepp av kvalstret Varroa destructor. Du får avliva samhällen som är kraftigt försvagade av sjukdom. (EU)