6.4.3 Stödutfodring under normal dragsäsong

Om du råkar ut för exceptionella väderförhållanden eller katastrofer som gör att bina inte kan samla föda kan de behöva stödutfodras. Innan du gör detta måste du få dispens från Jordbruksverket. Om du får dispens får du utfodra dem med KRAV-certifierad honung eller KRAV-certifierat socker. Du ska dokumentera stödutfodringen. (EU)