6.3.5 Svärmar och paketbin

Du får ta svärmar och införskaffa paketbin som härstammar från KRAV-certifierade bisamhällen. Om du fångar en svärm eller införskaffar paketbin som du inte med säkerhet vet kommer från ett KRAV-certifierat bisamhälle ska du hantera dem som ett nytt konventionellt bisamhälle. Du ska räkna in dessa bin i antalet tillåtna inköp, se regel 6.3.1. (EU)