6.3.4 Rekrytering vid katastrofer

Om du har hög dödlighet bland dina bin eller om de måste avlivas på grund av någon smittsam sjukdom eller katastrof kan du ansöka hos Jordbruksverket om att få köpa in konventionella bin för att bygga upp din biodling igen. Detta är bara tillåtet om det inte finns KRAV-certifierade eller EU-ekologiska bisamhällen eller avläggare att köpa. Om det konventionella vaxet i de nya samhällena är utbytt inom två månader behövs ingen karens, såvida samhällena inte är Apistanbehandlade. (EU/K)

Vid inköp av EU-ekologiska bin till din KRAV-certifierade produktion behöver dessa inte genomgå någon karenstid (K).