6.3.2 Val av raser

När du väljer raser ska du ta hänsyn till binas anpassningsförmåga till lokala förhållanden, samt deras livskraft och motståndskraft mot sjukdomar. I första hand ska du använda europeiska raser av arten Apis mellifera och dess lokala ekotyper, det vill säga lokala varianter av raserna. Genetiskt modifierade bin är inte tillåtna. (EU)