6.3.1 Inköp

Du ska i första hand köpa bisamhällen och drottningar från KRAV-certifierade producenter. Om det inte finns ska du köpa EU-ekologiska bisamhällen. Om det varken finns några KRAV-certifierade eller EU-ekologiska bisamhällen eller drottningar att köpa får du köpa in max 10 procent konventionella samhällen och drottningar per år. Du ska räkna på antalet samhällen du vintrade in föregående år. Hälsan ska vara god hos de samhällen som ska köpas in. (EU)