6.2.1 Märkning av bigårdar

Du ska märka bigårdarna så att de kan identifieras (EU). Ditt namn ska framgå så att du kan kontaktas (K).