6.1.3 Hantering av vax vid inträde

Du ska använda KRAV-certifierat vax när du påbörjar din omläggning till KRAV-certifierad produktion (EU). Vax producerat under karenstiden räknas som KRAV-certifierat vax. Om det inte finns KRAV-certifierat vax till försäljning i tillräckliga mängder när du ansluter dig, ska du i första hand använda EU-ekologiskt vax. (K) Finns inte det heller får du använda konventionellt avtäckningsvax under förutsättning att det inte innehåller några restsubstanser av bekämpningsmedel, eller andra otillåtna ämnen (EU). Du ansvarar för provtagning och analys för att påvisa detta (K).