6.1.2 Ansökan

Du kan inte ansöka om att bli KRAV-certifierad efter 1 maj innevarande år (K).