6.1.1 Karens

Din biodling kan godkännas först sedan den följt KRAVs regler och kontrollerats av ett certifieringsorgan under ett år, den så kallade karenstiden (EU). Det är inte tillåtet att räkna karenstid retroaktivt (EU). Därför ska biodlingen genomgå en karenstid även om du kan visa att du följt KRAVs regler innan du anslutit din biodling (EU). Vid inköp av EU-ekologiska bin till din KRAV-certifierade produktion behöver dessa inte genomgå någon karenstid (K).

Karenstiden räknas per säsong, vilket innebär att det inte måste ha gått exakt 12 månader innan skörd. (EU)