6 Biodling

Du som är certifierad för biodling ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20.

Detta kapitel innehåller:

  • 6.1 Inträde och omläggning
  • 6.2 Märkning och dokumentation
  • 6.3 Inköp av bin
  • 6.4 Foder och risk för föroreningar
  • 6.5 Läkemedel och bekämpningsmedel
  • 6.6 Kupor
  • 6.7 Djuromsorg