5.5.5.5 Maximalt 15 procent konventionellt foder per dag

Om du ger dina fjäderfän konventionellt foder får det högst utgöra 15 procent av det dagliga foderintaget (K).