5.5.4.8 Ströbädd för fjäderfän

Du ska se till att minst en tredjedel av värphönsens inomhusyta är ströbädd (EU). För övriga fjäderfän ska hela inomhusytan vara ströbädd. (SL)

Till ströbäddsytan räknas även sandbad.

Större avvikelseDu får en större avvikelse om dina djur saknar tillräcklig ströbädd.