5.5.4.4 Veranda i byggnader för fjäderfän

Om du bygger nytt hus eller nyansluter hus till certifieringen ska veranda finnas. (K)