5.5.4.3 Byggnader för värphöns

För värphöns ska du uppfylla följande krav för byggnader och inomhusmiljö:

  • Du får maximalt hålla 18 000 höns i en sammanhängande byggnad. Stall som blev certifierade enligt KRAVs regler senast 2010 och som har äggproduktion med fler än 18 000 hönsplatser får användas för fler än 18 000 höns fram till utgången av 2020. (K)
  • Du får maximalt hålla 3 000 höns per avdelning. Om du har flera avdelningar under samma tak, ska du avgränsa varje avdelning med en fast vägg eller en nätvägg. (EU)
  • Redesytan får inte räknas in i den tillgängliga ytan. (EU)