5.5.4.2 Mått på öppningar i stallar för fjäderfän

För värphöns ska du anpassa den sammanlagda öppningslängden för utgångshålen i stallväggen respektive verandan till djurantalet enligt angivelserna i tabell 4 c.
För övriga fjäderfän ska du ha en sammanlagd öppningslängd ut till rastgården om 4 meter per 100 kvadratmeter golvyta (EU). Mellan stallet och verandan ska öppningslängden vara minst 2 meter per 100 kvadratmeter golvyta. (K)
Utgångshålen ska vara jämnt fördelade längs de väggar som har kontakt med rastgården. Utgångshålens sammanlagda öppningsbredd per sida ska dock stå i proportion till hur stor andel av rastgården som finns utanför. Detta gäller om du bygger nytt hus eller nyansluter hus till certifieringen. För befintliga hus som var KRAV-certifierade före 1 januari 2016 gäller att utgångshålens jämna fördelning och proportionalitet i förhållande till rastgården ska eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt, utan att äventyra byggnadssäkerheten. (K)

Tabell 4c. Öppningar i stallar för värphöns

Antal höns i gruppen 1. Öppningar i stallvägg till veranda/utgångssluss (sammanlagd längd)
2. Öppningar i passage från utgångssluss vid stallvägg eller från veranda till rastgård/bete (sammanlagd längd) (K)
Upp till 200 0,4 m 1,4 m
500 1 m 3,4 m
1 000 2 m 6,7 m
2 000 4 m 13,3 m
3 000 6 m 20 m

Om du har en sluss eller veranda mellan stallet och rastgården får du ha en mindre sammanlagd öppning mellan stallet och slussen/verandan (kolumn 1) och större öppningar mellan slussen/verandan och rastgården (kolumn 2). Om dina höns går direkt från stallet till rastgården ska de sammanlagda öppningarna vara större, alltså enligt kolumn 2.