5.5.4.10 Nattvila för fjäderfän

Du ska se till att fjäderfän får minst 8 timmars nattvila utan artificiellt ljus. Under nattvilan ska stallet vara mörklagt, men detta gäller det elektriska ljuset. Under ljusa delar av året accepteras insläpp av naturligt ljus under nattvilan. (EU)

Du ska dokumentera vilka tider belysningen är tänd i stallet under olika delar av året (K).