5.5.4.1 Mått i stall och rastgård för fjäderfän

Det utrymme inomhus och utomhus som alltid ska vara tillgängligt för djuren finns specificerat i tabellerna nedan. För detaljer som inte anges i KRAVs regler gäller minimimått enligt svenska djurskyddsbestämmelser. (K)

Utrymmeskraven är miniminivåer. Funktionskraven kan göra att större ytor behövs i ditt stall.

Tabell 4a. Antal fjäderfän per avdelning samt byggnadsyta per stall

Maximalt antal djur per avdelning i stall: Maximalt antal djur eller
byggnadsyta per stall:
Värphöns 3 000 (EU) För 18 000 djur (K)
Kyckling 4 800 (EU) 1 600 m2 (EU)
Pärlhöns 5 200 (EU) 1 600 m2 (EU)
Honor av myskänder/pekingankor 4 000 (EU) 1 600 m2 (EU)
Hanar eller andra ankor 3 200 (EU) 1 600 m2 (EU)
Gäss 2 500 (EU) 1 600 m2 (EU)

I den tillgängliga golvytan eller utrymmet inomhus ingår våningsplan, redesinsteg (exempelvis lock över äggband) och ströyta. (K)

Tabell 4b. Utrymme inomhus och utomhus för fjäderfän

Antal djur per kvadratmeter inomhus Sittpinne inomhus
(cm per djur)
Rede*** Utrymme utomhus – tillgänglig yta i rotation
(m2 per djur)
Värphöns* 6 höns

Redesytan får inte räknas in i tillgänglig yta. (EU)

18 (EU) 6 höns/rede eller vid gemensamt rede
120 cm2/höna
4 (EU)

Obs! Maximalt 170 kg kväve per ha och år får tillföras via gödseln.

Slaktfågel 10 djur med max levande vikt/m2
16 kg (ankor) (SL)
14 kg (gäss) (SL)
20 kg (slaktkyckling) (SL)****
20 (endast för pärlhöns) (EU 4 (slaktkyckling och pärlhöns) (EU)
4,5 (ankor) (EU)
15 (gäss) (EU)Obs! Maximalt 170 kg kväve per ha och år får tillföras via gödseln.
Slaktfågel i mobila byggnader 16 djur ** med max levande vikt per m2.
20 kg (ankor) (SL)
18 kg (gäss) (SL)
20 kg (slaktkyckling) (SL)
2,5 (EU)

Obs! maximalt 170 kg kväve per ha och år får tillföras via gödseln.

* För unghöns gäller tills vidare samma krav på utrymme som i djurskyddsbestämmelserna.
** Endast när den mobila byggnaden har högst 150 m2 golvyta.
*** Värpredets yta mäts som redets längd gånger den utvändiga bredden, exklusive ytan för äggband.
**** För slaktkyckling får fler än 10 djur tillåtas per m2 vid insättning i stallet, dock högst motsvarande 20 kg/m2.