5.5.3.6 Tillfällig innevistelse för fjäderfän

Du får i vissa fall tillfälligt hålla fjäderfän inne under den tid då de ska ha tillgång till utevistelse. Detta gäller när myndighet beslutat om restriktioner, till exempel vid utbrott av smittsamma sjukdomar. (EU) Om verandan räknas in i den tillgängliga ytan inomhus ska fjäderfäna ha tillgång till denna under sin vakna tid (se regel 5.5.4.5). (K)