5.5.3.4 Detaljkrav för rastgård för värphöns

Varje värphöna ska under sin livstid ha tillgång till minst 4 kvadratmeter rastgårdsyta.

Om du bygger nytt hus eller nyansluter hus till certifieringen ska rastgården finnas inom högst 150 meters avstånd från närmaste utgångshål i stallet.

För befintliga hus som var KRAV-certifierade före den 1 januari 2016 får rastgården finnas inom högst 250 meters avstånd från närmaste utgångshål i stallet. Du får dock inte genom ombyggnation eller liknande öka den utsträckning av rastgården som du hade den 1 januari 2016 om den kommer att överstiga 150 meter. (K)

Du ska aktivt verka för att värphönsen utnyttjar en så stor del av rastgården som möjligt, genom att erbjuda en stimulerande och intressant miljö som lockar dem till vistelse utomhus. Du ska utföra åtgärder i din rastgård baserat på aktuella kunskapsrön och rådgivning. (K)

Exempel på möjliga åtgärder för att få ut hönsen är:

  • att unghönsen släpps ut så fort de kommer till gården
  • fler tuppar i flocken
  • plantering av träd eller buskar
  • vatten på fler ställen i rastgården.

Hjälpmedel finnsPå www.krav.se/lantbruk-hjalpmedel/ finns en checklista med fler förslag om åtgärder och stöd för att främja hönsens utevistelse under betesperioden.

När du tillämpar en rotationsplan får du dela av rastgårdsytan i olika fållor för att till exempel kunna så in ny växtlighet eller minska parasittrycket. Om du tillämpar rotationsbete under perioden maj till september och har fasta byggnader, ska varje höna i flocken vid varje enstaka tillfälle ha tillgång minst
2 kvadratmeter yta. Du ska kunna visa hur din rotationsplan ser ut.

Under utevistelsen tidig vår och sen höst får du begränsa tillgången till en del av rastgårdsytan, då även till mindre än 2 kvadratmeter per djur, för att kunna erbjuda värphönsen utevistelse utan att marken och betet tar skada.

Större avvikelseDu får en större avvikelse om din rastgård inte är rätt utformad.