5.5.3.1 Tid för utevistelse

Du ska aktivt arbeta för att fjäderfän ska vistas ute i rastgården under större delen av året. Du ska uppfylla följande krav för fjäderfän:

  • De ska kunna vistas ute större delen av dygnet under minst fyra sammanhängande månader mellan maj och september. Stallet ska vara öppet mer än 12 timmar varje dag. (K)
  • De ska kunna vistas ute från tidig vår till sen höst under en del av dagen, så länge väder- och markförhållanden är lämpliga (K).
  • De ska kunna vistas ute under minst en tredjedel av sitt liv (EU).

Du får inte ersätta utevistelsen med verandavistelse (EU).
Slaktkyckling får hållas utan rastgård upp till en månads ålder. (K)
Fjäderfän får hållas inne under natten.

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.