5.5.2.1 Inköp av unghöns till värphönsbesättning

När du köper unghöns ska de komma från KRAV-certifierad uppfödning. Detta gäller från 1 januari 2021 om EU beslutar om förlängning av nuvarande undantag fram till 31 december 2020. (EU/K)

När du använder undantaget ska unghöns som köps in uppfylla följande villkor från tre dagars ålder (EU):

  • Uppfödningen ska följa KRAVs regler för foder (utom krav på självförsörjning) och regler för hälso- och sjukvård.
  • Unghönsen ska vara högst 18 veckor gamla vid insättning.
  • Unghönsen ska vara inköpta från en uppfödare som anmält sin uppfödning till ett certifieringsorgan.

När EU har regler för ekologisk uppfödning av unghöns kommer dessa också att gälla för uppfödning av KRAV-certifierade unghöns. EU-kommissionen förväntas besluta om att förlänga undantaget från att köpa ekologiska unghöns till och med 31 december 2020. Därefter gäller den nya EU-förordningen för
ekologisk produktion. Aktuell information finns på www.krav.se och www.sjv.se.

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.