5.5.1.3 Slaktålder för fjäderfän

Fjäderfän som inte är av en långsamt växande ras får slaktas först när de uppnått följande ålder, oavsett om de köps in när de är yngre än tre dygn eller föds upp på gården (EU):

  • 81 dagar för kyckling
  • 140 dagar för gås
  • 49 dagar för pekingankor
  • 70 dagar för honor av myskänder
    84 dagar för hanar av myskänder