5.5 Fjäderfän

I detta avsnitt finns de djurslagsspecifika reglerna för KRAV-certifierade fjäderfän, som du ska följa och tillämpa tillsammans med avsnitt 5.1 (Gemensamma regler för alla djurslag). Avsnittet innehåller:

  • 5.5.1 Karenstider vid inträde och inköp
  • 5.5.2 Inköp av djur
  • 5.5.3 Utevistelse och bete
  • 5.5.4 Stallförhållanden
  • 5.5.5 Självförsörjning och foder
  • 5.5.6 Hantering inför slakt

Observera att EU-kommissionen tagit fram en ny EU-förordning för ekologisk produktion.

Många av detaljreglerna för fjäderfä är under bearbetning. Dessa gäller till exempel beläggning i stallar, unghönsuppfödning och föräldradjurproduktion. Det rör även krav för verandor, utgångshål, avstånd till närmaste utgångshål, med mera. Om du ska göra stora ny- eller ombyggnationer så är det viktigt att du stämmer av dina planer med rådgivare.