5.4.7.3 Utfodring med mjölkersättning

Du får endast använda konventionell mjölk eller mjölkersättningsmedel som en enstaka nödåtgärd, eller vid sjukdom om en veterinär rekommenderat det. Om utfodringen med mjölkersättning eller konventionell mjölk sker under högst en vecka får djuren ändå fortsätta att vara KRAV-certifierade. (K)

Om du föder upp djur med konventionell mjölk eller mjölkersättning i mer än en vecka gäller följande:

  • Djur som föds upp för slakt får inte bli KRAV-certifierade.
  • Djur som behålls i besättningen för rekrytering får bli KRAV-certifierade efter en karenstid på 6 månader. (K)