5.4.6.7 Foderåtgång i grisproduktion

Du ska årligen beräkna hur mycket kraftfoder som går åt per kilo slaktgris eller smågrisar som du säljer. Du väljer själv om du vill göra en särskild beräkning för smågrisdelen av din produktion och en annan för slaktgrisdelen. (K)